Seminar „Direktiva 2013/53/EU i tehnički zahtjevi za rekreacijska plovila“

Seminar pod naslovom „Direktiva 2013/53/EU i tehnički zahtjevi za rekreacijska plovila“ održat će se u ožujku 2019.

Informacije o seminaru

Pogledajte Direktivu na linku

2019-01-31T12:03:29+01:00

Members login: